17-02-62 สร.บ้านหมี่ - 25 ปีโรตารีบ้านหมี่ มินิมาราธอน 2019 เดิน-วิ่งการกุศลยลถิ่นไทยพวน