31/5-7/6/62 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดและปิด งาน RI Convention 2019