08-11-61 สร.บึงกุ่ม - มูลนิธิโรตารี มีความสำคัญอย่างไร