13-11-61 สร.กรุงเทพรัชดาภิเษก - มอบรองเท้า รถเข็นไฟฟ้า และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์