09-11-61 สร.ปทุมวัน - พิธีมอบเครื่องมือแพทย์ รพ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดย สร.ปทุมวัน

พิธีมอบเครื่องมือแพทย์ รพ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดย สร.ปทุมวัน เป็นผู้ดำเนินการ RC Hualien RC Taipei Lungmen D.3532 เป็นผู้สนับสนุนโครงการ

RC Pratumwan D.3350 ทำพิธีส่งมอบโครงการ มูลค่า 1,270,500 บาท