18-12-61 สร.ปทุมวัน - ขอเชิญร่วมฉลองคริสมาสต์และปีใหม่ 2562 Family Night

ขอเรียนเชิญผู้ว่าการภาคนครินทร์และนายกสโมสรร รุ่น 114 ร่วมฉลองวันคริสตมาสและฉลองต้อนรับปีใหม่ 2562 และพระพรจากศาสนาจารย์ประสาทพงษ์ พร้อมรับของขวัญทุกคนครับ

นย.อภิวัชร์ Addy