15-11-61 สร.รังสิต - Rotary One day

ขอขอบคุณ ท่านสมาชิก สร.รังสิต ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการจัดงาน ROTARY ONE DAY ในวันที่15/11/61 เป็นผลทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จ ทุกคนมีความสุขเป็นอย่างมาก ทั้งผู้ให้และผู้รับ บุญกุศลที่ท่านช่วยกันทำในครั้งนี้ แม้ไม่หวังสิ่งตอบแทน แต่ความสุขที่เราได้รับนั้น เกินคุ้มจริงๆ..