06-12-61 สร.สวนจิตรลดา - เรียนเชิญร่วมงานฉลองก้าวสู่ปีที่ 3