04-12-61 สร.ปทุมวัน - ความยั่งยืนของสมาชิกภาพและการรักษาสมาชิกภาพ

วันอังคารที่ 4 ธค.61

ผู้บรรยายพิเศษ : อผภ.สุรชาติ ชื่นโชคสันต์

หัวข้อ : “ความยั่งยืนของสมาชิกภาพและการรักษาสมาชิกภาพ”

 

ณ ห้องพิมาน โรงแรมมณเฑียร ถ.สุรวงศ์ เวลา 12.30 น.