16-12-61 สร.กรุงเทพสยามมินทร์ - พิธีฉลองสารตราตั้ง