เชิญร่วมงาน “ไทยโรตารีเดย์”
วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ สวนลุมพินี
มหกรรมความสุข สนุกสนาน หลากหลายกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยโรแทเรียนเพื่อประชาชนและครอบครัวโรตารี
4 ภาครวมใจจุดประกายโรตารี พร้อมประธานโรตารีสากล แกรี่ ซี เค ฮวง
ร่วมใจจุดประกายโรตารี
ร่วมใจจุดประกายโรตารี
ผู้นำที่มีความรับผิดชอบในจรรยาบรรณและต่อสังคม
หลากหลายโปรแกรมและทุนเพื่อเยาวชนโรตารี
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั่วโลก

November - THE ROTARY FOUNDATION Month

Sunday, 16 November, 2014 - 14:30

Arch-C.-Klumph.png

 

 

November - THE ROTARY FOUNDATION Month
Arch C. Klumph,
Founder of The Rotary Foundation

เชิญร่วมงาน Thai Rotary Day

ตารางการเยี่ยมสโมสรของผู้ว่าการภาค ปี 2557- 2558

Friday, 4 July, 2014 - 23:00

governor_sc.jpg 

   ตารางการเยี่ยมสโมสรของผู้ว่าการภาค ปี 2557- 2558 ( อัพเดทข้อมูล วันที่ 18 ส.ค. 57)

 

 

 

Our Sponsor

banner_pravit.png    banner_surachart.png    banner_chaivai.png    banner.png    banner.png

Social Media Link

rotary_fanpage.jpg

rotary3350_blog.png  rotary3350_flickr.png  icon_ri.png

District 3350 Calendar

icon_Rotary-Calendar-2014-15.jpg

icon_welcome_2014-president-elect.gif

ประธาน RI Gary C.K.Huang  ขอเชิญพวกเราร่วมจุดเทียนโรตารีคนละ 1 เล่ม ให้สว่างทั่วทุกชุมชน

วิธีใช้สมัครใช้งานฐานข้อมูลโรตารีใน My Rotary อย่างง่าย

วิธีใช้สมัครใช้งานฐานข้อมูลโรตารีใน My Rotary อย่างง่าย

วิธีใช้สมัครใช้งานฐานข้อมูลโรตารีใน My Rotary อย่างง่าย

Designed by MegaDrupal