เชิญร่วมงาน “ไทยโรตารีเดย์”
วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ สวนลุมพินี
มหกรรมความสุข สนุกสนาน หลากหลายกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยโรแทเรียนเพื่อประชาชนและครอบครัวโรตารี
4 ภาครวมใจจุดประกายโรตารี พร้อมประธานโรตารีสากล แกรี่ ซี เค ฮวง
ร่วมใจจุดประกายโรตารี
ร่วมใจจุดประกายโรตารี
ผู้นำที่มีความรับผิดชอบในจรรยาบรรณและต่อสังคม
หลากหลายโปรแกรมและทุนเพื่อเยาวชนโรตารี
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั่วโลก

Rotary Youth Exchange Short-Term Exchange Program 2014-15

Monday, 11 August, 2014 - 12:00

youth_exchange_logo.jpg

 

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นภาค 3350 เปิดรับสมัครเยาวชนอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี 6   เดือน และไม่เกิน 22 ปี 

เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ไปแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 7-30 วันในปี 2557-58 กับประเทศต่างๆ เช่น  ญี่ปุ่น  ไต้หวัน  เกาหลี และออสเตรเลีย ประเทศในทวีปยุโรป รวมเยอรมัน ฝรั่งเศส  และ อังกฤษ  

 

 

 

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ภาค 3350 โรตารีสากล ประจำปี 2557-2558

Friday, 1 August, 2014 - 22:00

longterm_2014-15.png

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ภาค 3350 โรตารีสากล ประจำปี 2557-2558

ดาวน์โหลด คำแนะนำในการสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน.doc (155 KB)

ตารางการเยี่ยมสโมสรของผู้ว่าการภาค ปี 2557- 2558

Friday, 4 July, 2014 - 23:00

governor_sc.jpg 

   ตารางการเยี่ยมสโมสรของผู้ว่าการภาค ปี 2557- 2558 ( อัพเดทข้อมูล วันที่ 18 ส.ค. 57)

 

 

 

Our Sponsor

banner_pravit.png    banner_surachart.png    banner_chaivai.png    banner.png    banner.png

Social Media Link

rotary_fanpage.jpg

rotary3350_blog.png  rotary3350_flickr.png  icon_ri.png

District 3350 Calendar

icon_Rotary-Calendar-2014-15.jpg

icon_welcome_2014-president-elect.gif

ประธาน RI Gary C.K.Huang  ขอเชิญพวกเราร่วมจุดเทียนโรตารีคนละ 1 เล่ม ให้สว่างทั่วทุกชุมชน

วิธีใช้สมัครใช้งานฐานข้อมูลโรตารีใน My Rotary อย่างง่าย

วิธีใช้สมัครใช้งานฐานข้อมูลโรตารีใน My Rotary อย่างง่าย

วิธีใช้สมัครใช้งานฐานข้อมูลโรตารีใน My Rotary อย่างง่าย

Designed by MegaDrupal