ร่วมใจจุดประกายโรตารี
ร่วมใจจุดประกายโรตารี
ผู้นำที่มีความรับผิดชอบในจรรยาบรรณและต่อสังคม
หลากหลายโปรแกรมและทุนเพื่อเยาวชนโรตารี
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั่วโลก

Rotary Club of Bangkok Pattanakarn, เรียนเชิญ ร่วมกิจกรรม Rotary One Day (ROD) ครั้งที่ 5 District Grant (DG1524362-22) ในวันที่ 29 ม.ค. 58

Thursday, 29 January, 2015 - 08:00

S__38445071.jpg

สโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ ใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านนายกสโมสร รวมรุ่น 110 และสมาชิกในสโมสรของท่านเข้าร่วมกิจกรรม Rotary One Day  ในครั้งนี้

อนึ่ง ทางสโมสรฯ ยังขาดอีกหลายกิจกรรมที่จะ นำไปถ่ายทอด สอนแก่น้องๆ นักเรียน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ และความร่วมมือ จากสโมสรของท่านที่มีกิจกรรม ดีๆที่น่าสนใจ และมีความประสงค์จะแบ่งปันให้เด็กๆ ขอความกรุณาแจ้งยืนยันกลับมาทางสโมสร ด้วยจักเป็นความกรุณาอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วย

 

Rotary Club of :

2015-16 Qualified Applicants for RYE Program D 3350

Tuesday, 2 December, 2014 - 15:45
The History of the Rotary Wheel Pin
HISTORY OF FIRST ROTARY PIN
By
Linda Parker Hamilton
Rotary Club of Oakland, California, the third oldest club in the world 

Tags:

ตารางการเยี่ยมสโมสรของผู้ว่าการภาค ปี 2557- 2558

Friday, 4 July, 2014 - 23:00

governor_sc.jpg 

   ตารางการเยี่ยมสโมสรของผู้ว่าการภาค ปี 2557- 2558 ( อัพเดทข้อมูล วันที่ 18 ส.ค. 57)

 

 

 

Our Sponsor

banner_pravit.png    banner_surachart.png    banner_chaivai.png    banner.png    banner.png

Social Media Link

rotary_fanpage.jpg

rotary3350_blog.png  rotary3350_flickr.png  icon_ri.png

District 3350 Calendar

icon_Rotary-Calendar-2014-15.jpg

icon_welcome_2014-president-elect.gif

ประธาน RI Gary C.K.Huang  ขอเชิญพวกเราร่วมจุดเทียนโรตารีคนละ 1 เล่ม ให้สว่างทั่วทุกชุมชน

วิธีใช้สมัครใช้งานฐานข้อมูลโรตารีใน My Rotary อย่างง่าย

วิธีใช้สมัครใช้งานฐานข้อมูลโรตารีใน My Rotary อย่างง่าย

วิธีใช้สมัครใช้งานฐานข้อมูลโรตารีใน My Rotary อย่างง่าย

Designed by MegaDrupal