ร่วมใจจุดประกายโรตารี
ร่วมใจจุดประกายโรตารี
ผู้นำที่มีความรับผิดชอบในจรรยาบรรณและต่อสังคม
หลากหลายโปรแกรมและทุนเพื่อเยาวชนโรตารี
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั่วโลก

RYLA 2014 เปิดรับสมัครแล้ว... โครงการอบรมเยาวชนผู้นำเยาวชนโรตารี

Tuesday, 8 July, 2014 - 21:45

RYLA 2014 Poster.jpg

 

RYLA 2014 เปิดรับสมัครแล้ว...  โครงการอบรมเยาวชนผู้นำเยาวชนโรตารี

ขอ เชิญเยาวชน อายุระหว่าง 14-18 ปี สมัครเข้าร่วม "โครงการอบรมเยาวชนโรตารีปี 2557-58"  อบรมวันที่ 23-25 ตุลาคม 2557 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ต จังหวัดนครนายก

สมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2557 ค่าลงทะเบียน 3,350 บาท  ติดต่อสอบถาม โทร 081-847-7331

 

 

 

 

ตารางการเยี่ยมสโมสรของผู้ว่าการภาค ปี 2557- 2558

Friday, 4 July, 2014 - 23:00

governor_sc.jpg 

   ตารางการเยี่ยมสโมสรของผู้ว่าการภาค ปี 2557- 2558 ( อัพเดทข้อมูล วันที่ 18 ส.ค. 57)

 

 

 

Our Sponsor

banner_pravit.png    banner_surachart.png    banner_chaivai.png    banner.png    banner.png

Social Media Link

rotary_fanpage.jpg

rotary3350_blog.png  rotary3350_flickr.png  icon_ri.png

District 3350 Calendar

icon_Rotary-Calendar-2014-15.jpg

icon_welcome_2014-president-elect.gif

ประธาน RI Gary C.K.Huang  ขอเชิญพวกเราร่วมจุดเทียนโรตารีคนละ 1 เล่ม ให้สว่างทั่วทุกชุมชน

วิธีใช้สมัครใช้งานฐานข้อมูลโรตารีใน My Rotary อย่างง่าย

วิธีใช้สมัครใช้งานฐานข้อมูลโรตารีใน My Rotary อย่างง่าย

วิธีใช้สมัครใช้งานฐานข้อมูลโรตารีใน My Rotary อย่างง่าย

Designed by MegaDrupal