ร่วมใจจุดประกายโรตารี
ร่วมใจจุดประกายโรตารี
ผู้นำที่มีความรับผิดชอบในจรรยาบรรณและต่อสังคม
หลากหลายโปรแกรมและทุนเพื่อเยาวชนโรตารี
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั่วโลก

เชิญสมาชิกสโมสร ทั้งสมาชิกใหม่ และสมาชิกที่เป็นโรแทเรียนในระยะ 1-3 ปี ที่ผ่านมา เข้าร่วมรับการอบรม ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 1

Thursday, 10 July, 2014 - 08:30

20140719.jpg

 

ขอเรียนเชิญสมาชิกสโมสร ทั้งสมาชิกใหม่ และสมาชิกที่เป็นโรแทเรียนในระยะ 1-3 ปี ที่ผ่านมา เข้าร่วมรับ การอบรม ปฐมนิเทศ ซึ่งทางภาค  3350 จะมีการจัดปฐมนิเทศให้กับสมาชิกใหม่ ตั้งแต่ปีนี้ย้อนหลัง 3 ปี

 

 

RYLA 2014 เปิดรับสมัครแล้ว... โครงการอบรมเยาวชนผู้นำเยาวชนโรตารี

Tuesday, 8 July, 2014 - 21:45

RYLA 2014 Poster.jpg

 

RYLA 2014 เปิดรับสมัครแล้ว...  โครงการอบรมเยาวชนผู้นำเยาวชนโรตารี

ขอ เชิญเยาวชน อายุระหว่าง 14-18 ปี สมัครเข้าร่วม "โครงการอบรมเยาวชนโรตารีปี 2557-58"  อบรมวันที่ 23-25 ตุลาคม 2557 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ต จังหวัดนครนายก

สมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2557 ค่าลงทะเบียน 3,350 บาท  ติดต่อสอบถาม โทร 081-847-7331

 

 

 

 

ตารางการเยี่ยมสโมสรของผู้ว่าการภาค ปี 2557- 2558

Friday, 4 July, 2014 - 23:00

governor_sc.jpg 

   ตารางการเยี่ยมสโมสรของผู้ว่าการภาค ปี 2557- 2558

 

 

 

WHY THE ROTARY YEAR BEGINS 1 JULY

Ever wonder why the Rotary year begins 1 July? The international convention initially played a key role in determining the start date of our fiscal and administrative year.

Tags:

วันสถาปนาคณะกรรมการบริหาร สโมสรอินเตอร์แรคท์ ปีบริหาร 2557-2558

Saturday, 21 June, 2014 - 08:30

installation_interact_2014-15-th.jpg

 

วันสถาปนาคณะกรรมการบริหาร สโมสรอินเตอร์แรคท์ ปีบริหาร 2557-2558

( อัพเดทข้อมูล วันที่ 23 มิ.ย. 2557 )

Club Officer Installation Ceremony 2014-15

Tuesday, 6 May, 2014 - 14:30

 

ดูรายละเอียด

ตารางกำหนดวันสถาปนา คณะกรรมการอำนวยการสโมสร ปี 2557-58

 

Our Sponsor

banner_pravit.png    banner_surachart.png    banner_chaivai.png    banner.png    banner.png

Social Media Link

rotary_fanpage.jpg

rotary3350_blog.png  rotary3350_flickr.png  icon_ri.png

District 3350 Calendar

icon_Rotary-Calendar-2014-15.jpg

icon_welcome_2014-president-elect.gif

ประธาน RI Gary C.K.Huang  ขอเชิญพวกเราร่วมจุดเทียนโรตารีคนละ 1 เล่ม ให้สว่างทั่วทุกชุมชน

วิธีใช้สมัครใช้งานฐานข้อมูลโรตารีใน My Rotary อย่างง่าย

วิธีใช้สมัครใช้งานฐานข้อมูลโรตารีใน My Rotary อย่างง่าย

วิธีใช้สมัครใช้งานฐานข้อมูลโรตารีใน My Rotary อย่างง่าย

Designed by MegaDrupal