จิบกาแฟยามบ่าย

ห้องจิบกาแฟยามบ่ายนี้ เปิดขึ้นมาสำหรับมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ เชิญทุกท่านเข้ามาพูดคุยกันได้ เสนอแนะ เสนอความคิด เรื่องราวต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ที่เกี่ยวกับสโมสรโรตารี เชิญทุกท่านตั้งกระทู้ได้เลยนะครับ
กระทู้ สร้างโดย วันที่สร้างกระทู้ วันที่ของ
ความคิดเห็นล่าสุด
จำนวน
ผู้ชม
จำนวน
ความคิดเห็น
การส่งข่าวสารในภาคด้วยLINE@
สุรพล กิตติเวช สร.กรุงเทพ 2017-09-13 11:29:07 2017-12-27 17:38:27 135 3
ธรรมนูญสโมสรโรตารี
สรุพล กิตติเวช สร.กรุงเทพ 2017-09-13 10:01:30 2017-09-13 10:06:08 99 1
การประกาศเกียรติคุณของประธานโรตารีสากล (Presidential Citation)
สรุพล กิตติเวช สร.กรุงเทพ 2017-09-13 09:55:31 0000-00-00 00:00:00 167 0