เปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการ

 ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "เปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการ" โดย ศาสตราจารย์คลีนิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร

Youtube link