โรตารีเริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ของชายคนหนึ่ง นาม พอล แฮร์ริส ผู้มีอาชีพเป็นทนายความในเมืองชิคาโก พอลได้ก่อตั้งสโมสรโรตารีชิคาโก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2448 เพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้นำจากหลากหลายอาชีพที่จะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างมิตรภาพที่มีความหมายตลอดชีวิต

 

เมื่อเวลาผ่านไป การเข้าถึงและวิสัยทัศน์ของโรตารีค่อยๆขยายไปสู่การบริการบำเพ็ญประโยชน์ สมาชิกโรตารีมีประวัติในการจัดการกับความท้าทายในชุมชนและทั่วโลกมาอย่างยาวนาน

 

 

"ไม่ว่าโรตารีจะมีความหมายต่อเราอย่างไร แต่สำหรับโลกนี้ โรตารีจะเป็นที่รู้จักจากสิ่งที่เรากระทำ"

 

ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเรา

ความมุ่งมั่นดังกล่าวดำรงอยู่ในปัจจุบันผ่านองค์กรที่ยังคงเป็นสากลอย่างแท้จริง เพียง 16 ปีหลังจากก่อตั้งโรตารี มีสโมสรโรตารีเกิดขึ้นในหกทวีป ขณะนี้สมาชิกของเราครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลกเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท้าทายที่สุดในโลกของเรา

เราไม่กลัวที่จะฝันใหญ่และตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย เราเริ่มต่อสู้กับโรคโปลิโอในปี 2522 ด้วยโครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก 6 ล้านคนในฟิลิปปินส์ ปัจจุบันโรคโปลิโอยังคงเป็นโรคเฉพาะถิ่นในสามประเทศ ซึ่งลดลงจาก 125 ประเทศ ในปี 2531