สิ่งดีๆเริ่มต้นจากสมาชิกของเรา - บุคคลเช่นคุณ ที่มองเห็นโลกที่ผู้คนมารวมกันและลงมือทำ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนทั่วโลก ในชุมชนของเราและในตัวเราเอง

 

ในการประชุมสโมสรโรตารีในชุมชนต่างๆทั่วโลก สมาชิกของเราจะร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนและเพื่อนบ้าน และความมุ่งมั่นในการพัฒนาชีวิต

ใครสามารถเป็นสมาชิกได้

เรากำลังมองหาผู้ที่ต้องการตอบแทนชุมชนของพวกเขา

สโมสรโรตารียังต้อนรับโรทาแรคเทอร์ นักเรียนทุนสันติภาพโรตารี และสมาชิกอื่นๆของครอบครัวโรตารี ที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิก

จะเป็นสมาชิกได้อย่างไร?

สโมสรรับสมาชิกใหม่โดยการเชิญ เพื่อช่วยเราค้นหาสโมสรที่เหมาะกับคุณ เราจะถามคำถาม 2-3 ข้อเกี่ยวกับตัวคุณและความสนใจของคุณ จากนั้นเราจะส่งคำตอบของคุณแก่ผู้นำโรตารีในชุมชนของคุณ ซึ่งจะจับคู่คุณกับสโมสร

สิ่งที่สมาชิกจะได้รับ

การเป็นสมาชิกโรตารีจะทำให้คุณรู้จักกับกลุ่มผู้นำจากหลากหลายอาชีพ ที่ต้องการตอบแทนชุมชนเช่นเดียวกับคุณ จากการเข้าประชุมและร่วมในกิจกรรมต่างๆเป็นประจำ คุณจะได้:

  • พูดคุยเกี่ยวกับความต้องการของชุมชนและพัฒนาวิธีการที่จะช่วยตอบสนองความต้องการเหล่านั้นอย่างสร้างสรรค์
  • รู้จักกับผู้นำคนอื่นๆ ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีขึ้น
  • พัฒนาความเป็นผู้นำและทักษะทางวิชาชีพของคุณ
  • ติดต่อกับเพื่อนที่ดีและพบกับเพื่อนใหม่ๆ


ประโยชน์ของสมาชิก ด้านอื่นๆที่จะได้รับ

รางวัลสิทธิประโยชน์โรตารี (Rotary Global Rewards) - โปรแกรมสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกของเรา ซึ่งมอบส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นวิธีของโรตารีที่ช่วยให้สมาชิกใช้จ่ายน้อยลงเพื่อให้พวกเขาทำอะไรได้มากขึ้น


การประชุมใหญ่โรตารีสากล (Rotary International Conventionเป็นงานใหญ่ที่สุดแห่งปีของเรา สมาชิกโรตารีจากกว่า 130 ประเทศมาร่วมประชุมกันในแต่ละปี เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของเราและวางแผนสำหรับอนาคต


กลุ่มมิตรภาพโรตารี (Rotary Fellowships) เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้าร่วมกับกลุ่มคนที่มีความสนใจในงานอดิเรกหรืออาชีพที่คล้ายคลึงกัน บางกลุ่มใช้การพบปะเพื่อสร้างความแตกต่างในเชิงบวก

กลุ่มปฏิบัติการโรตารี (Rotarian Action Groups) เป็นกลุ่มสำหรับสมาชิกโรตารี สมาชิกครอบครัว ผู้เข้าร่วมโครงการ และศิษย์เก่าโรตารี ที่มีความเชี่ยวชาญคล้ายคลึงกันในสาขาเฉพาะ โดยร่วมมือกับสโมสรและภาคต่างๆในโครงการต่างๆ

 

สิ่งที่คาดหวังจากฉัน?

ในฐานะสมาชิกสโมสร คุณจะถูกขอให้:

  • จ่ายค่าบำรุงสโมสร
  • เข้าประชุมและร่วมในกิจกรรมต่างๆ
  • ใช้ทักษะและความสามารถทางวิชาชีพของคุณเพื่อสร้างความแตกต่าง


สโมสรอินเทอแรคท์ และ สโมสรโรทาแรคท์ (Interact and Rotaract Clubs)

หากคุณอายุระหว่าง 12 ถึง 18 ปีคุณอาจสนใจเข้าร่วมในสโมสรอินเทอแรคท์ ซึ่งเป็นสโมสรบำเพ็ญประโยชน์สำหรับเยาวชน หากคุณเป็นหนุ่มสาววัยทำงาน หรือเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย อายุ 18 ปีขึ้นไป คุณอาจสนใจเข้าร่วมในสโมสรโรทาแรคท์ เช่นเดียวกับสโมสรโรตารี สโมสรโรทาแรคท์ และสโมสรอินเทอแรคท์ เปิดโอกาสให้สมาชิกได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ สโมสรโรทาแรคท์ และ สโมสรอินเทอแรคท์