โรตารีนำโดยทีมผู้บริหารระดับสูงจากนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานโยบายโรตารี การให้การสนับสนุนทางการเงิน การจัดการพนักงานทั่วโลก หรือการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของโรตารี สมาชิกแต่ละคนในทีมจะทุ่มเทเพื่อช่วยให้สมาชิกของเราติดต่อกันและดำเนินโครงการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

 


 

Rotary International Leader

 

President

Rotary’s president presides over the Board of Directors and is elected to a one-year term.

Meet our president

Holger Knaack is the CEO of Knaack KG, a real estate company. He was previously a partner and general manager of Knaack Enterprises, a 125-year-old family business.He is a founding member of the Civic Foundation of the City of Ratzeburg and served as president of the Golf-Club Gut Grambek. Knaack is also the founder and chair of the Karl Adam Foundation.

มูลนิธิโรตารีเปลี่ยนการบริจาคของคุณ
ให้เป็นโครงการบำเพ็ญประโยชน์ที่เปลี่ยนชีวิตทั้งใกล้บ้านและทั่วโลก

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 100 ปีที่แล้ว มูลนิธิโรตารีได้ทุ่มเงินกว่า 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (124,000 ล้านบาท) ในโครงการที่พัฒนาชีวิตผู้คนอย่างยั่งยืน

ด้วยความช่วยเหลือของคุณ เราสามารถทำให้ชีวิตดีขึ้นในชุมชนของคุณและทั่วโลก

 

เป้าหมายของเรา

พันธกิจของมูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล คือการช่วยให้โรแทเรียน (สมาชิกสโมสรโรตารี) สามารถเสริมสร้างความเข้าใจกันในโลก ความปรารถนาดี และสันติภาพ ด้วยการพัฒนาสุขภาพ การสนับสนุนด้านการศึกษา และการบรรเทาความยากจน

 

 คำขวัญของมูลนิธิโรตารี

 คำขวัญของมูลนิธิโรตารี คือ การทำความดีในโลก

 

การบริจาคครั้งเดียวจะมีสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

  • เพียง 60 เซ็นต์ (18 บาท) ก็สามารถป้องกันเด็กจากโรคโปลิโอได้

  • 50 เหรียญสหรัฐ (1,550 บาท) สามารถจัดหาน้ำสะอาดเพื่อช่วยต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ

  • 500 เหรียญสหรัฐ (15,500 บาท) ส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านการกลั่นแกล้งและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก