โรตารีนำโดยทีมผู้บริหารระดับสูงจากนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานโยบายโรตารี การให้การสนับสนุนทางการเงิน การจัดการพนักงานทั่วโลก หรือการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของโรตารี สมาชิกแต่ละคนในทีมจะทุ่มเทเพื่อช่วยให้สมาชิกของเราติดต่อและดำเนินโครงการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

 


 

Shekhar Mehta , ประธานโรตารีสากล

President 2021-22
Rotary Club of Calcutta-Mahanagar
West Bengal, India

 

Mehta, an accountant, is chair of the Skyline Group, a real estate development company he founded. He is also a director of Operation Eyesight Universal (India), a Canada-based organization.

 

Mehta pioneered a program that has performed more than 1,500 life-changing heart surgeries in South Asia. He is also the architect of the TEACH Program, which promotes literacy throughout India and has reached thousands of schools.

 

Read the president's biography.