โรตารีนำโดยทีมผู้บริหารระดับสูงจากนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานโยบายโรตารี การให้การสนับสนุนทางการเงิน การจัดการพนักงานทั่วโลก หรือการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของโรตารี สมาชิกแต่ละคนในทีมจะทุ่มเทเพื่อช่วยให้สมาชิกของเราติดต่อและดำเนินโครงการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

 


 

ประธานโรตารีสากล

Rotary’s president presides over the Board of Directors and is elected to a one-year term.

Meet our president

Holger Knaack is the CEO of Knaack KG, a real estate company. He was previously a partner and general manager of Knaack Enterprises, a 125-year-old family business.He is a founding member of the Civic Foundation of the City of Ratzeburg and served as president of the Golf-Club Gut Grambek. Knaack is also the founder and chair of the Karl Adam Foundation.

Read the president's biography.


Trustee chair

The trustee chair is elected by the Board of Trustees and leads The Rotary Foundation for one year.

Meet our president

K.R. "Ravi" Ravindran is a third-generation Rotarian, joining Rotary at age 21. As RI president in 2015-16, he introduced the Rotary Global Rewards program and led a delegation of about 9,000 Rotarians to the Vatican for an audience with Pope Francis in St. Peter’s Square. Ravindran is the CEO and founder of a publicly listed company engaged in the print and packaging industry with worldwide clientele. His company, Printcare PLC, is a winner of national and international awards of excellence.


General Secretary and Chief Executive Officer

Rotary’s general secretary and executive team oversee a staff of more than 800, who serve Rotary members from our world headquarters in Evanston, Illinois, USA, and seven international offices. The general secretary is a member of the Rotary International Board of Directors and The Rotary Foundation Board of Trustees..

MEET OUR GENERAL SECRETARY AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER

John Hewko has served as Rotary International’s general secretary and chief executive officer since 2011. A charter member of the Rotary Club of Kyiv, Ukraine, Hewko lives out Rotary’s mission, whether inside or outside the office. He’s immunized children against polio in India, represented Rotary at the World Economic Forum, and bicycled 104 miles (167 km) with Rotary members in Arizona, USA, to help raise over $50 million for polio eradication. "It’s an honor to go the extra mile in serving this great organization. I see Rotary as the original social network formed to exchange ideas and resources so we can transform lives. We’re a bold NGO that believed it could end a disease, and we’ve stuck to the cause for over three decades. That thought inspires me every morning.".


See the Rotary International Committees and Rotary Foundation Committees.

Executive staff

The executive staff manages operations, including member services and programs, finance, technology, development, communications, strategy, and legal services, at our world headquarters in Evanston and offices in New Delhi, Parramatta (Sydney), Pune, São Paulo, Seoul, Tokyo, and Zurich.

Read biographies of the executive staff

Meet our senior management team

Meet our international offices management team

Directors

The Board of Directors establishes Rotary International’s policies and provides guidance that helps our clubs thrive. Clubs elect the directors every year at Rotary’s international convention, and each director serves for two years.

Directors’ biographies

Latest Board decisions

Board of Directors meeting dates

Trustees

The Board of Trustees manages the business of The Rotary Foundation, the charitable arm of our organization. The Rotary International president-elect nominates the trustees, and the Board of Directors elects them to four-year terms.

Trustees’ biographies

Latest trustee decisions

Trustee meeting dates

Regional leaders

Regional Rotary Foundation coordinators, Rotary coordinators, Rotary public image coordinators, and endowment/major gifts advisers connect Rotary members with the resources and assistance they need to succeed. Regional leaders are appointed by the Rotary International president-elect or Rotary Foundation trustee chair-elect.

How regional leaders support Rotary members