ลงมือปฏิบัติ สร้างความเข้าใจระหว่างประเทศ
และทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ทั่วโลก

สโมสรอินเทอแรคท์รวบรวมคนหนุ่มสาวอายุ 12-18 ปีเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ในขณะที่ค้นพบพลังของการบริการเหนือตนเอง ลองค้นหาว่าการเป็นผู้นำที่จริงจังสามารถเป็นเรื่องสนุกอย่างจริงจังได้อย่างไร

 

แล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง?

ติดต่อกับผู้นำในชุมชนของคุณและทั่วโลก เพื่อ:

  • ลงมือสร้างความแตกต่างในโรงเรียนและชุมชนของคุณ
  • ค้นพบวัฒนธรรมใหม่ๆ และส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ
  • เป็นผู้นำในโรงเรียนและชุมชนของคุณ
  • มีความสนุกสนานและได้เพื่อนใหม่จากทั่วโลก

 

มีสิ่งใดเกี่ยวข้องบ้าง?

สโมสรอินเทอแรคท์จัดโครงการอย่างน้อยสองโครงการทุกปี โครงการหนึ่งเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนหรือชุมชนของตน และอีกโครงการหนึ่งเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ สโมสรโรตารีอุปถัมภ์ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่อินเทอแรคเทอร์ (สมาชิกสโมสรอินเทอแรคท์) ในขณะที่พวกเขาดำเนินโครงการและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

เฉลิมฉลองผลสำเร็จระดับโลกของอินเทอแรคท์ โดยการมีส่วนร่วมใน:

  • สัปดาห์อินเทอแรคท์โลก
  • รางวัลวิดีโอกิจกรรมอินเทอแรคท์ดีเด่น
  • วันเยาวชนโรตารีที่สหประชาชาติ
  • วันบริการเยาวชนโลก

 

จะเข้าเป็นสมาชิกได้อย่างไร?

ติดต่อกับโรงเรียนของคุณ หรือ ติดต่อสโมสรโรตารีในพื้นที่ เพื่อดูว่ามีสโมสรอินเทอแรคท์ในพื้นที่ของคุณหรือไม่ ติดต่อสโมสรอินเทอแรคท์ เพื่อดูว่าคุณจะเข้าร่วมการประชุมสโมสร มีส่วนร่วมในโครงการบริการ หรือกิจกรรมชุมชนครั้งต่อไปได้อย่างไร

ติดตามอินเทอแรคท์บน เฟสบุ๊ค เพื่อดูว่าสโมสรอินเทอแรคท์มีความสนุกสนานด้วยโครงการบริการได้อย่างไร