เข้าร่วมการเคลื่อนไหวระดับโลกของเยาวชนผู้นำ

ที่กำลังพัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหา

อันท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดในโลก


สโมสรโรทาแรคท์รวบรวมผู้คนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำในชุมชน พัฒนาความเป็นผู้นำ และทักษะทางวิชาชีพ และความสนุกสนาน ด้วยการบริการ

ในชุมชนทั่วโลก สมาชิกโรตารีและโรทาแรคท์ทำงานเคียงข้างกัน เพื่อดำเนินโครงการบริการ จากเมืองใหญ่ไปจนถึงหมู่บ้านในชนบท 
โรทาแรคท์กำลังเปลี่ยนแปลงชุมชนเช่นเดียวกับคุณ


มีสิ่งใดเกี่ยวข้องบ้าง?

สมาชิกโรทาแรคท์ตัดสินใจว่าจะจัดตั้งและบริหารสโมสรอย่างไร จัดการเงินทุนของตนเอง วางแผนและดำเนินกิจกรรมและโครงการบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรโรตารีอุปถัมภ์เสนอแนวทางและให้การสนับสนุน และทำงานร่วมกับสโมสรของคุณในฐานะผู้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์


จะเข้าร่วมได้อย่างไร?

ติดต่อกับสโมสรโรทาแรคท์ในพื้นที่ เพื่อเรียนรู้ว่าคุณจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร ค้นหาสโมสรโรตารีหรือสโมสรโรทาแรคท์ใกล้คุณ