ภาค 3350 เป็นหนึ่งในเขตบริหารจัดการจาก 545 ภาค ของโรตารีสากล ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศไทย (เฉพาะกรุงเทพมหานคร และ 12 จังหวัดในภาคกลาง) ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมา และประเทศเวียดนาม

 

 


 

President

Rotary’s president presides over the Board of Directors and is elected to a one-year term.

Meet our president

Holger Knaack is the CEO of Knaack KG, a real estate company. He was previously a partner and general manager of Knaack Enterprises, a 125-year-old family business.He is a founding member of the Civic Foundation of the City of Ratzeburg and served as president of the Golf-Club Gut Grambek. Knaack is also the founder and chair of the Karl Adam Foundation.

Read the president's biography.