การสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค
ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่